[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
  keyword ::ค้นตามหมวด::     
ร่วมสืบสานประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2560 (ลงวันที่ 05 ต.ค. 2560 )
    

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ร่วมสืบสาoประเพณีไหลเรือไฟ จ.นครพนม โดยการฟ้อนรำศรีโคตรบูรณ์ อำนวยการฝึกซ้อมโดย ผศ.ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ควบคุมขบวนโดย อ.วุฒิพงษ์ เชื่อมนอก และทีมอาจารย์ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ในนามวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมให้กิจกรรมครั้งนี้ดำเนินไปด้วยดี และขอชื่นชมนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมทุกชั้นปีที่เข้าร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรมร่วมกับจังหวัดนครพนมในครั้งนี้

วันมหิดล (ลงวันที่ 24 ก.ย. 2560 )
    

วันที่ 24 กันยายน 2560 หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครพนม พร้อมใจร่วมนำพวงมาลามาถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันมหิดล” 24 กันยายน ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระเกียรติคุณ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “เจ้าฟ้าทหารเรือ” โดยในวันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณโรงพยาบาลนครพนม

กราบแทบฝ่าพระบาท ขอร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคคาลัย. (ลงวันที่ 12 ก.ย. 2560 )
    

วันอังคาร ที่ 12 กันยายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุด มิได้ ข้าพระพุทธเจ้า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง (ลงวันที่ 06 ก.ย. 2560 )
    

วันที่ 6 กันยายน 2560 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมได้จัดกิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการในช่วงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560

นักศึกษา วพบ.นพ. ได้รับรางวัล Poster Presentation ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ลงวันที่ 24 ส.ค. 2560 )
    

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชชาการประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสมาคมพยาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560. ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสนี้ นักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมนำเสนอผลงานการพัฒนานวตกรรมทางการพยาบาล ได้รับรางวัล Poster Presentation ระดับยอดเยี่ยม 2 รางวัล และ 1 รางวัล ระดับดี และผลงานของนักศึกษายังได้รับคำชื่นชมและความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก ในนามของวิทยาลัยฯ ขอชื่นชมนักศึกษาและขอชื่นชมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มทุกกลุ่มที่คอยให้คำแนะนำและส่งเสริมนักศึกษาในการพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการและนวตกรรม ขอเป็นกำลังใจให้แก่อาจารย์และนักศึกษาทุกคนมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมเพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

พิธีไหว้ครู เลื่อนชั้น มอบหมวก รางวัลและทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ลงวันที่ 17 ส.ค. 2560 )
    
พิธีมอบดวงประทีป ประจำปี 2560 (ลงวันที่ 17 ส.ค. 2560 )
    
วพบ.นพ.ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดสกลนคร (ลงวันที่ 30 ก.ค. 2560 )
    

วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วย อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม รองคณบดี นำคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา เปิดศูนย์รับบริจาคต่อเนื่องเป็นวันที่ 2  โดยมีผู้ร่วมบริจาคกับทางวิทยาลัยฯ ทั้ง อาหาร น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็น พร้อมทั้งรับบริจาคเงิน ผ่าน บัญชี อ.ศิริรัตน์ อินทรเกษม ซึ่งในวันนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้รับการประสานจากศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยว่ายังต้องการน้ำดื่มและวัตถุดิบในการประกอบอาหารจำนวนมาก จึงได้นำเงินที่ได้รับจากการรับบริจาค จัดซื้อวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาหาร อาทิเช่น ข้าวสาร ผักสด เนื้อหมู และไข่ พร้อมทั้งน้ำดื่มและอาหารแห้ง เพื่อเดินทางไปมอบให้ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีสานที่ จ.สกลนคร 3 จุดได้แก่ สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. FM 107.00 MHz สกลนคร , มูลนิธิปอเต็กตึ้งช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ร่วมกับวัดป่าสุทธาวาส) สกลนคร และ ที่ศาลากลาง จ. สกลนคร ซึ่งทางศูนย์ฯ รับมอบจะได้นำไปประกอบอาหาร และนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องผู้ประสบภัยต่อไป

คณบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา วพบ.นพ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร (ลงวันที่ 29 ก.ค. 2560 )
    

วันนี้ (29 กรกฎคม 2560) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะอาจารย์และนักศึกษา นำสิ่งของบริจาคจากจากศูนย์รับบริจาควิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เช่น อาหารแห้ง น้ำดื่ม และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่โรงพยาบาลสกลนคร

โครงการพัฒนาคุณภาพวัฒนธรรมขององค์กรในการปฏิบัติงาน (ลงวันที่ 26 ก.ค. 2560 )
    

ฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ได้จัดโครงการ "พัฒนาคุณภาพวัฒนธรรมขององค์กรในการปฏิบัติงาน (BCNN's CULTURES)" ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ สมรรถนะในการพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากรทั้งสายผู้สอนและสายสนับสนุน ให้สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของวิทยาลัยฯ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่คุณภาพและร่วมกันปฏิบัติงานตามวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25 กรกฎาคม 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา วิทยากรมืออาชีพระดับประเทศจากมหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ" โดยอาจารย์ได้เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งได้ให้ข้อคิดที่สำคัญในการทำงานร่วมกัน อาทิเช่น การเห็นคุณค่าในตนเอง การทำงานร่วมกับบุคคลที่มีความแตกต่าง และข้อคิดสำหรับการเป็นครูที่ดี ซึ่งทำให้พวกเราชาววิทยาลัยฯ ได้รับทั้งกำลังใจและข้อคิดดีๆมากมายที่จะนำกลับไปปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเองและร่วมกันขับเคลื่อนให้องค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศต่อไป

กำลังแสดงหน้าที่ 1/18 -> [จำนวน 178 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>